Deze website is eigendom van mijnBouwadviseur,
div. van Intact Management bvba. (Disclaimer)

Contactgegevens

Intact Management bvba

Driespoortweg 14
3540 Herk-de-Stad
Tel: 0475/ 61.59.71
Fax: 013/ 52.38.10
E-mail: [email protected] 
Ondernemingsnummer: 0.450.022.392

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Inzamelen van informatie – Privacy

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van mijnBouwadviseur.

Voor zover mijnBouwadviseur, div. van Intact Management bvba naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal Intact Management bvba dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995:

  1. De bezoeker heeft recht op toegang tot de gegevens die aangaande zijn persoon worden verzameld.
  2. De bezoeker die zich identificeert kan gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en dit door een gedagtekend en ondertekend verzoek te richten aan de Intact Management bvba, Driespoortweg 14, 3540 Herk-de-Stad of door een e-mail te sturen naar [email protected].
  3. De bezoeker kan kosteloos vragen dat alle gegevens met betrekking tot zijn persoon uit het gegevensbestand worden verbeterd of verwijderd. Een verzoek daartoe dient eveneens te worden gericht tot Intact Management bvba, Driespoortweg 14, 3540 Herk-de-Stad door middel van een gedagtekend en ondertekend verzoek; of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met mijnBouwadviseur contact nemen via [email protected].

Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Contact

Driespoortweg 14
B-3540 Herk-de-Stad, België
Tel & Fax: 013/ 52.38.10
Mob: 0475/ 61.59.71
Email: [email protected]


Brochure


Meld u aan voor onze nieuwsbrief