De productspecificatie: startpunt voor het bestek

Geplaatst op: mei 22, 2017 |

In de bestektekst zit een uitgebreide productspecificatie van alle dingen die toegepast gaan worden. Een grote lap tekst die we in een bestek toch niet willen missen. Het helpt om precies de goede hoeveelheden te bestellen in de juiste afmetingen. Het is de basis van de berekeningen van de kosten. Het voorkomt vergissingen die de aannemer zou kunnen maken bij het bouwen. De aannemer kent de materialen vaak ook wel en kan met de productspecificatie in de hand veel makkelijker aangeven waarom een architect of opdrachtgever toch beter kan afzien van bepaalde producten. Het bestek kan dan vooraf al worden aangepast.

Als de productspecificatie er niet zou zijn

Het verschil bij het bestek kun je voor de geest halen als je je voorstelt dat we die specificaties niet zouden hebben. Een aannemer of architect zou zich kunnen vergissen bij diverse zaken. Vaak zouden zij uitgaan van ervaringen, maar die kunnen subjectief zijn en soms alleen gebaseerd zijn op soortgelijke producten maar niet op dit ene specifieke onderdeel. De productspecificatie is objectief. Andere fouten zouden ook een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan specificatie. Je zou bijvoorbeeld verkeerde bevestigingsmaterialen kunnen gebruiken, die niet geschikt zijn.

Het moet er in

Het kan dus niet anders dan dat een productspecificatie in de bestektekst moet. We moeten blij zijn met de bestektekeningen die de leveranciers ter beschikking stellen. Ze zijn nodig voor een goede bouw.